Home  »  Blog

Blog

Odstranění české diakritiky v PHP [2016-03-17]


Následující kód odstraňuje českou diakritiku z celého textu v PHP

function strip_czech_accents($str) {

mb_internal_encoding('UTF-8');

$cz_chars = 'áčďéěíňóřšťúůýžÁČĎÉĚÍŇÓŘŠŤÚŮÝŽ';

$en_chars = 'acdeeinorstuuyzACDEEINORSTUUYZ';

$result = '';

$i = 0;

if (mb_strlen($str) !== 0) {

do {

$character = mb_substr($str, $i, 1);

$cz_character_position = mb_strpos($cz_chars, $character);

if ($cz_character_position !== false) {

$result .= mb_substr($en_chars, $cz_character_position, 1);

} else {

$result .= $character;

}

$i++;

} while ($i < mb_strlen($str));

}

return $result;

}

Nastavení firewallu v Linuxu [2016-03-01]


Firewallem v Linuxu se rozumí zpravidla iptables


Zde popisuji pouze malou část jeho možností. Rozlišujte velikost písmen.


Pokud jste v Linuxu úplně noví, tak do emulátoru terminálu se vkládá text ze schránky většinou pomocí Shift + Insert, případně někdy i pravým myšítkem a volbou kopírovat, nikdy však ne zkratkou Ctrl + V.


Přepněte se do superuživatelského režimu pomocí su, nebo uvádějte před všechny příkazy sudo; záleží na distribuci i Vaší preferenci.


Nejprve zjistěte, zda jsou je nainstalován balíček iptables jeho zavoláním

iptables

Jestliže uvidíte iptables v1.4.21: no command specified, pak nainstalován je a můžete pokračovat, v opačném případě jej nainstalujte takto

apt-get install iptables

iptables -L -v


Pokud ne, jste zcela nechráněni, to je standardní nastavení po instalaci většiny distribucí.


Neznepokojujte se, když zde uváděné příkazy nevypisují žádnou informaci, je to naopak v pořádku.


Pokud ano, např. u PCLinuxOS, nejprve vše povolíme a poté vymažeme tabulku INPUT i OUTPUT.

iptables -P INPUT ACCEPT

iptables -P OUTPUT ACCEPT

iptables -F


Nejdříve povolíme loopback

iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT


Poté povolíme vše, o co jsme si "požádali"

iptables -A INPUT -m conntrack --ctstate RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT


Ještě povolíme ICMP a IGMP protokoly

iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p igmp -j ACCEPT


Volitelně otevřeme určité TCP či UDP porty, příklad otevírá port 12345 jak pro TCP, tak pro UDP pakety

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 12345 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 12345 -j ACCEPT


Nakonec zakážeme vše, co nevyhovuje výše stanoveným pravidlům a od té chvíle jsme chráněni

iptables -P INPUT DROP

iptables -P FORWARD DROP


Jakmile máte firewall nastaven, uložíte tato nastavení instalací následujícího balíčku

apt-get install iptables-persistent