Docasne neni mozne stahovat software z duvodu interni rekonstrukce webu.

Software download is temporarily unavailable as a result of internal website re-construction.

Přehled Software  »  Isosceles Triangle Calculator

Isosceles Triangle Calculator

Isosceles Triangle Calculator, v překladu rovnoramenný trojúhelník, je program určený pro výpočty rovnoramenných trojúhelníků z libovolných dvou zadaných hodnot. Žádná kombinace nechybí. V programu je použito skutečně mnoho algebry, což dokazuje použití dvou kubických rovnic a 6 kvadratických rovnic.

Novinky verze 1.1

  • Přidána jediná chybějící kombinace - těžnice na rameno a obvod.
  • Každá kombinace prošla 100 000 náhodnými trojúhelníky, proto se dá předpokládat, že program počítá správně. Pokud byste však objevili chybu, dejte mi neprodleně vědět.
  • Byla ošetřena chyba v obsah a obvod nastávající asi u jednoho z 1000 výpočtů, odhaleno právě díky generátoru náhodných trojúhelníků.
Verze Jazyk Licence
1.1 (29. 11. 2014) Čeština, Angličtina freeware